Một ngày bạn đi  trên đường, và bắt gặp bên đường những mảng cây xanh bám trên nội thất thường thấy trong các văn phòng. Thảm thực vật ở đấy phát triển đến mức độ như đang đánh chiếm tất cả không gian văn phòng. Thật đáng ngạc nhiên. Đó là cảm nhận của rất nhiều cư dân ở Denver khi hàng ngày đi qua chứng kiến các mẫu bố trí về hệ thống của hiên nhiên. Hãy cùng chiêm ngưỡng và đưa ra ý kiến của bản thân bạn
Một ngày bạn đi  trên đường, và bắt gặp bên đường những mảng cây xanh bám trên nội thất thường thấy trong các văn phòng. Thảm thực vật ở đấy phát triển đến mức độ như đang đánh chiếm tất cả không gian văn phòng. Thật đáng ngạc nhiên. Đó là cảm nhận của rất nhiều cư dân ở Denver khi hàng ngày đi qua chứng kiến các mẫu bố trí về hệ thống của hiên nhiên. Hãy cùng chiêm ngưỡng và đưa ra ý kiến của bản thân bạn
Văn phòng bị thực vật đánh chiếm - P.Archi

Văn phòng bị thực vật đánh chiếm - P.Archi

Văn phòng bị thực vật đánh chiếm - P.Archi

Văn phòng bị thực vật đánh chiếm - P.Archi
Văn phòng bị thực vật đánh chiếm - P.Archi
Văn phòng bị thực vật đánh chiếm - P.Archi
Văn phòng bị thực vật đánh chiếm - P.Archi
Văn phòng bị thực vật đánh chiếm - P.Archi
Văn phòng bị thực vật đánh chiếm - P.Archi
Văn phòng bị thực vật đánh chiếm - P.Archi
Văn phòng bị thực vật đánh chiếm - P.Archi

N.L.Tâm (Home-designing)
Advertisements